Öyle bir seyir defteri…

Farklı sunucular için farklı ssh ayarları kullanmak

12 Ağustos 2009 Çarşamba, 15:18 | Gezegen

Bugün, normalde kullandığım özel anahtardan farklı bir parolaya sahip anahtar yaratmam gereken bir sunucuya erişmeye başladım. Öntanımlı anahtar dosyasında kendi anahtarım bulunduğundan farklı bir anahtar dosyası oluşturdum. Sunucu aynı zamanda kendi öntanımlı ayarlarımdan farklı bir port kullanıyordu.

Bunun sonucunda şu komutu yazarak bağlanmam gerekti:


ssh -p 9022 -i ~/.ssh/id_dsa_incir incir.fisek.com.tr

O sunucuya her bağlantı açmam gerektiğinde bunları hatırlayıp yazmak işkence olurdu elbette. Bunun yerine ~/.ssh/config dosyasını yaratıp, içine


Host incir.fisek.com.tr
Port 9022
IdentityFile ~/.ssh/id_dsa_incir

yazıp kaydederek her incir.fisek.com.tr bağlantısında o sunucuya özgü port ayarının ve özel anahtarın kullanılmasını sağladım. Böylece standart ayarlara sahip bir sunucuya bağlanır gibi


ssh incir.fisek.com.tr

yazmam yeterli oldu. Komut satırında kullandığım ssh istemcisi o sunucuya göre ayarları otomatik yaparak bağlandı.

 1. “Farklı sunucular için farklı ssh ayarları kullanmak” İçin Yapılan 1 Yorum

 2. Gökdeniz Karadağ 12 Ağustos 2009 Çarşamba günü dedi ki :

  Aşağıdaki gibi bir ayarla sadece makina ismi kullanılabilir.

  Host incir
  User KULLANICI
  HostName incir.fisek.com.tr
  Port 9022
  IdentityFile ~/.ssh/id_dsa_incir

Bir Yorum Yazın